PAR PROJEKTU:

DĀVANA

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku Å¡odienai un iedvesmotu piepildÄ«t savus sapņus nākotnē. 

Kā pagājuÅ¡ajā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja BrÄ«vÄ«bas pieminekli, tā mēs aiz sevis atstāsim Likteņdārzu.  

IDEJA

Shunmyo Masuno - ainavu arhitekts no Japānas - ir uzzÄ«mējis, kā jāizskatās Likteņdārzam. Viņa projekts 207 darbu konkurencē starptautiskas žūrijas vērtējumā tika atzÄ«ts par labāko. Projektu Ä«stenot palÄ«dz Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas autori - arhitekti Andris Kronbergs, Raimonds SaulÄ«tis un SIA "ARHIS arhitetekti", kā arÄ« Tu, Tavi draugi, radinieki un visi pārējie Latvijas iedzÄ«votāji!

PIEDALIES

Pirmie darbi dārzā sākti 2008. gadā, radot ÄbelÄ«Å¡u alejas ceļu, 2009. gadā tapis salas perimetrālais ceļš. 2010. gadā sākta, 2011. un 2013. gadā turpināta dārza centrālās daļas - amfiteātra - bÅ«vniecÄ«ba. 2012. gadā uzbÅ«vēta Skatu terase un sākts bruģēt Ābeļu alejas ceļš. 2014. un 2015. gadā izbÅ«vēti Daugavas krasta nostiprinājumi un apmeklētāju autostāvvieta. Mums katram ir iespēja kļūt par daļu no Likteņdārza un piedalÄ«ties tā tapÅ¡anā! Lai uzzinātu, kā tieÅ¡i Tu vari palÄ«dzēt, skaties 7043920057. Tikai kopā mēs varam Å¡o dārzu radÄ«t kā dāvanu savai Latvijai 100. dzimÅ¡anas dienā. Piedalies! 

850-332-8356